Star-studded kanto style birthday party ni Donnalyn Bartolome, nag-viral

Star-studded kanto style birthday party ni Donnalyn Bartolome, nag-viral.

The “kanto style” birthday party of Donnalyn Bartolome, a popular vlogger and social media influencer, has recently gone viral on social media. Donnalyn celebrated her 28th birthday with a simple but fun celebration, which she documented in her latest YouTube vlog.

In her vlog, Donnalyn shared the highlights of her “kanto style” party. The celebration involved unique elements such as riding a jeepney and tricycle, eating popular Filipino street food, drinking inexpensive Filipino beverages, singing karaoke, and playing Pinoy party games. The party had a distinct “kanto” or street style vibe, which added a fun and laid-back atmosphere to the event.

The birthday party was attended by several celebrities, including Ella Cruz, Zeinab Harake, Jelai Andres, Mikee Quintos, Paul Salas, Mika Salamanca, Awra Briguela, and Andre Paras. To add to the fun and unique theme, the attendees came dressed in kanto-style attire, embracing the spirit of the celebration.

Despite the rainy weather, Donnalyn and her friends seemed to have a great time at the party, enjoying the company of friends and the refreshing concept of a “kanto style” birthday celebration.

Donnalyn Bartolome is known for her sense of humor, light-heartedness, and authenticity, which she brings to her vlogs and social media content. With over four million subscribers on her YouTube channel, Donnalyn has quickly become one of the most popular and influential content creators in the Philippines.

Overall, Donnalyn’s “kanto style” birthday party was a refreshing take on traditional celebrations, showcasing the fun and unique spirit of Filipino street culture.

Filipino Translation:
Ang birthday party ni Donnalyn Bartolome, ang sikat na vlogger at social media influencer, ay kamakailan ay pumatok sa social media. Ipinagdiwang ni Donnalyn ang kanyang ika-28 na kaarawan sa pamamagitan ng isang simpleng ngunit masayang selebrasyon, na kanyang ibinahagi sa kanyang pinakabagong YouTube vlog.

Sa kanyang vlog, ibinahagi ni Donnalyn ang mga highlights ng kanyang “kanto style” party. Kasama sa selebrasyon ang mga bagay na kakaiba tulad ng pagbiyahe sa jeepney at tricycle, pagkain ng mga paboritong Filipino street food, pag-inom ng murang mga inumin, pagkanta ng karaoke, at pagsasagawa ng Pinoy party games. Ang party ay may kakaibang “kanto” o street style na vibe, na nagdagdag ng masayang at magaan na atmospera sa okasyon.

Dinaluhan ang birthday party ng ilang mga kilalang personalidad, kabilang na sina Ella Cruz, Zeinab Harake, Jelai Andres, Mikee Quintos, Paul Salas, Mika Salamanca, Awra Briguela, at Andre Paras. Upang dagdagan ang kasiyahan at kakaibang tema, ang mga bisita ay pumunta na nakadamit ng kanto-style attire, na sumasalamin sa diwa ng selebrasyon.

Kahit umulan, tila masayang-masaya pa rin sina Donnalyn at ang kanyang mga kaibigan sa party, na nagtatamasa ng kompanya ng mga kaibigan at ang bagong konsepto ng “kanto style” birthday celebration.

Kilala si Donnalyn Bartolome sa kanyang kakaibang sense of humor, masayang disposisyon, at pagiging totoo, na kanyang dala sa kanyang mga vlog at content sa social media. Na may mahigit na apat na milyong subscribers sa kanyang kanyang YouTube channel, si Donnalyn ay mabilis na naging isa sa pinakapopular at makabuluhang content creators sa Pilipinas.

Sa kabuuan, ang “kanto style” birthday party ni Donnalyn ay isang bagong perspektibo sa tradisyonal na selebrasyon, na nagpapakita ng masayang at kakaibang diwa ng kultura ng kalye ng Pilipinas.