P4 million a gatad ti marijuana plants, nadiskubre idiay Tinglayan, Kalinga

KALINGA- Nadiskubre ti agarup P4 million a gatad ti marijuana plants bayat ti naisayangkat a marijuana eradication idiay Tinglayan, Kalinga.

Daytoy ket babaen iti agtultuloy a panagregget dagiti otoridad sadiay babaen iti panangidaulo ti Kalinga Police Provincial Office (PPO) kaduada ti 1st Kalinga Provincial Mobile Force Company, Tinglayan Municipal Police Station, Provincial Drug Enforcement Unit, ken ti Philippine Drug Enforcement Agency.

Nagresulta ti nasao nga operasyon iti pannakadiskubre ti maysa a plantasyon a namulaan iti 22,000 a puon ti nasao a mula.

Dagus met a pinarut ken inuram daytoy dagiti otoridad ngem awan ti natiliwanda a cultivator.//Rose