Na-dismiss ang security guard matapos ihagis ang tuta hanggang sa mamatay mula sa overpass

Isang kadiri at walang-hiyang gawa ang naganap kamakailan lang dito sa ating bansa. Isang security guard ang na-dismiss sa kanyang trabaho matapos niyang ihagis ang isang tuta mula sa overpass hanggang sa ito’y mamatay.

Ang pangyayaring ito ay tunay na nakakabahala at dapat bigyan ng pansin ng ating lipunan. Hindi dapat tayo magpatuloy sa pagwawalang bahala sa mga pag-aabuso at karahasan na nangyayari sa ating kapaligiran.

Ang pangyayaring ito ay hindi lamang isang simpleng kasong pang-aabuso sa hayop, ito rin ay nagpapakita ng pag-abuso sa kapangyarihan. Bilang isang security guard, dapat siyang maging halimbawa at tagapangalaga ng seguridad ng mga tao at mga alagang hayop sa paligid. Ngunit sa kasong ito, siya mismo ang naging salarin.

Ang mga tao na may katungkulan na magpatupad ng batas at mangalaga sa kapakanan ng mga mamamayan ay dapat magpakita ng respeto at malasakit sa bawat nilalang, maging ito man ay isang tuta o isang tao. Ang pagtuturing sa mga alagang hayop ay nagpapakita ng kawastuhan at kalaliman ng isang indibidwal.

Sa ating lipunang Filipino, marami tayong mga halimbawa ng kagandahang-asal at malasakit sa mga hayop. Ito ang ating kultura at dapat nating itaguyod. Ang ganitong klaseng karahasan ay hindi lamang nagdudulot ng sakit sa mga hayop, ito rin ay nagpapakita ng mga kakulangan ng indibidwal sa kanyang moralidad at pagpapahalaga sa kapwa nilalang.

Dapat nating ipagdiwang ang mga tagumpay ng kapakanan ng mga hayop. Maraming mga organisasyon ang nagtatrabaho upang protektahan ang mga ito laban sa pang-aalipusta at pang-aabuso. Kailangan nating makiisa sa kanila upang malaman ng lahat na ang mga ganitong uri ng karahasan ay hindi tolerable sa ating lipunan.

Ang kasong ito ay dapat magsilbing babala para sa ating lahat. Hindi tayo dapat maging manhid sa mga nangyayaring karahasan sa ating kapaligiran. Dapat nating ipaglaban ang katarungan at maging aktibo sa pagpapanagot ng mga nagkasala.

Ang pagtangkilik at pagpapaunlad ng moralidad at pagmamahal sa mga hayop ay isang tungkulin ng bawat isa sa atin. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng respeto at malasakit sa mga alagang hayop, nagpapakita tayo ng ating pagkatao at pagiging makatao.

Walang lugar sa ating lipunan ang mga taong nagpapakita ng karahasan at pag-abuso sa mga hayop. At sa bawat pagkilos at pagtutol natin laban sa mga ganitong uri ng karahasan, nagbibigay tayo ng pag-asa sa mga alagang hayop na mabuhay sa isang ligtas at mapayapang kapaligiran.