Lolit Solis, tinatanong kung bakit buhay pa siya: “Ako mismo nagtatanong ng malaking WHY”

Lolit Solis, tinatanong kung bakit buhay pa siya: “Ako mismo nagtatanong ng malaking WHY”.

Lolit Solis’s “Big Why” is a question that she recently posted on her Instagram account. She recalled a time when she had difficulty breathing and questioned why she is still alive when it’s hard for her to breathe. The veteran showbiz columnist highlighted the importance of having motivation in life and expressed hope that she would continue to have that motivation. She also mentioned that if it were to disappear, she would prefer to say goodbye to the world.

Veteran columnist Lolit Solis shared her thoughts on why she continues to live, despite facing challenges in her health. In a post on her social media account, she expressed her gratitude for the many reasons why a person is alive, one of which is having a motivation in life. She emphasized the importance of not losing that motivation, as it serves as a reason to keep on living.

Lolit Solis is a well-known figure in the entertainment industry. She has been open about her health struggles, and recently, she expressed hope that her health would continue to improve. She also took the opportunity to thank the medical professionals who have been caring for her. Despite the challenges she faces, Lolit Solis remains hopeful and continues to share her insights with her followers.

Sa isang post sa kanyang Instagram account, ibinahagi ni Lolit Solis ang kanyang mga saloobin ukol sa kanyang kalusugan at kung bakit patuloy pa rin siyang nabubuhay. Pinahalagahan niya ang mga dahilan kung bakit patuloy pa rin ang isang tao sa pagharap sa buhay, at isa na rito ay ang magkaroon ng inspirasyon sa buhay. Mahalaga para kay Lolit na hindi mawawala ang inspirasyong ito, sapagkat ito ang nagbibigay ng rason upang patuloy na mabuhay.

Si Lolit Solis ay isang kilalang personalidad sa industriya ng showbiz. Bukas siya ukol sa mga hamon na kanyang hinaharap sa kalusugan, at kamakailan lang, ipinarating niya ang kanyang pasasalamat na patuloy siyang nagpapagaling. Binigyan din niya ng papuri ang mga propesyonal sa medisina na nag-aalaga sa kanya. Sa kabila ng mga pagsubok na hinaharap niya, nananatili si Lolit Solis na may pag-asa at patuloy na nagbibigay ng kanyang mga pananaw sa kanyang mga tagasubaybay.