Janno Gibbs, rumesbak sa basher na sinabing nanghihila siya pababa: “Sino ang sinisiraan?”

Janno Gibbs, rumesbak sa basher na sinabing nanghihila siya pababa: “Sino ang sinisiraan?”.

Janno Gibbs has recently caught the attention of netizens with a cryptic post that seemed to mock the progress of the Philippines. The post, which was published as an Instagram reel, contained a text that sarcastically said, “Napakaunlad ng Pilipinas! Patunay jan ang pinalakas, pinabilis na Interne…” In the caption, Janno also expressed his frustration by saying, “Pero sobrang bilis naman maningil ng mga lint…buffering.”

However, a netizen accused Janno of dragging others down instead of thinking about how to help his fellow Filipinos. The basher’s comment questioned how the country could progress if there are people like Janno who are pulling it down instead of thinking about how to help. Janno responded with a few frank questions, asking the basher how the country could progress if people are content with insufficient services and if the basher has no dreams of improving their own lives.

In another comment, Janno also asked the basher who exactly they were trying to discredit with their comment.

Janno Gibbs, a well-known Filipino singer-songwriter, actor, and comedian, has been vocal about social and political issues lately. He has also been the subject of bashings from netizens, prompting him to question the sudden influx of bashers on his posts. Despite this, Janno remains resilient and continues to share his thoughts and experiences with his followers on social media.


Pinag-usapan ng netizens ang kakaibang post ni Janno Gibbs kamakailan na tila nagpaparinig tungkol sa progreso ng Pilipinas. Sa naturang post na inilabas bilang isang Instagram reel, may text na sinasabing sarcastically na “Napakaunlad ng Pilipinas! Patunay jan ang pinalakas, pinabilis na Interne…” Sa caption naman, nagpahayag si Janno ng kanyang frustration at sinabing, “Pero sobrang bilis naman maningil ng mga lint…buffering.”

Ngunit isang netizen ang tumuligsa kay Janno, na isinisi sa kanya ang pagbaba ng iba kaysa sa pag-iisip kung paano makatutulong sa kapwa Pilipino. Tinanong ng basher kung paano aasenso ang bansa kung may mga tulad ni Janno na nanghihila pababa imbis na mag-isip kung paano makakatulong. Sumagot si Janno ng ilang prangkang tanong, tinanong niya ang basher kung paano uunlad ang bansa kung laging kontento ang tao sa kulang na serbisyo at kung walang pangarap na magbago ang kanilang buhay.

Sa iba pang komento, tinanong din ni Janno ang basher kung sino ba talaga ang gustong siyang siraan.

Si Janno Gibbs, isang kilalang mang-aawit, aktor, at komedyante, ay matapang na nagsasalita tungkol sa mga isyu sa lipunan at pulitika sa kasalukuyan. Siya rin ay patuloy na binabatikos ng ilang netizens, na nagtatanong kung bakit biglang dumadami ang mga ito sa kanyang mga post. Gayunpaman, nananatili si Janno na matatag at patuloy na nagpapahayag ng kanyang saloobin at karanasan sa kanyang mga tagasunod sa social media.