Janah Zaplan Drops Romantic Christmas Song ‘Pasko’y Nagbabalik’

English:
Kapamilya Artist Janah Zaplan Celebrates Christmas with New Single “Pasko’y Nagbabalik”

Kapamilya artist Janah Zaplan is excited to share her deep love for the holiday season with her first Christmas single “Pasko’y Nagbabalik.”

The track highlights the importance of spending Christmas with loved ones and was composed and produced by ABS-CBN Music’s creative director Jonathan Manalo.

“This is a reminder of how beautiful this season is by reminiscing about memories and creating new ones this Christmas,” described Janah about the song.

Janah is one of the up-and-coming artists from the Kapamilya music label Star Pop, led by Roque “Rox” Santos. She has released several dance pop anthems including “Maiba Naman,” “Eh Ano Ngayon,” and “Dancing On My Own,” while her latest single “Pasko’y Nagbabalik” has been featured on New Music Friday and Fresh Finds Philippines playlists on Spotify.

Filipino:
Ang Kapamilya Artist na si Janah Zaplan ay Nananabik sa Kanyang Dakilang Pag-Ibig sa Kanyang Unang Pamaskong Single na “Pasko’y Nagbabalik”

Nananabik si Kapamilya artist Janah Zaplan na ibahagi ang kanyang malalim na pagmamahal para sa panahon ng Pasko sa kanyang unang Christmas single na “Pasko’y Nagbabalik.”

Ang kanta ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng paggugol ng kapaskuhan kasama ang mga mahal sa buhay at nilikha at isinulat ni ABS-CBN Music creative director Jonathan Manalo.

“Ito ay isang paalala kung gaano kaganda ang season na ito sa pamamagitan ng paggunita sa mga alaala at paglikha ng mga bago ngayong Pasko,” inilarawan ni Janah ang kanta.

Si Janah ay isa sa mga up-and-coming artists mula sa Kapamilya music label na Star Pop na pinamumunuan ni Roque “Rox” Santos. Naglabas siya ng ilang dance pop anthem kabilang ang “Maiba Naman,” “Eh Ano Ngayon,” at “Dancing On My Own,” habang ang kanyang pinakabagong single na “Pasko’y Nagbabalik” ay itinampok sa New Music Friday at Fresh Finds Philippines playlist ng Spotify.